لیست انواع غذاهای گرم و تر

یکی از مهم‌ترین مسائل روزمره زندگی انسان استفاده از انواع غذاها برای رفع گرسنگی و ادامه حیات است. افراد سالم باید از مواد غذایی با مزاج مطابق خود و یا مواد غذایی معتدل استفاده نمایند، ولی افرادی که دچار سوء مزاج و بیماری شدند، باید از مواد غذایی با مزاج مخالف بیماری خود استفاده نمایند. مثلا بیمارانی که دچار غلبه سردی یا سوء مزاج سرد هستند باید مواد غذایی با طبیعت گرم استفاده نمایند.

لازم به ذکر است موادغذایی با طبیعت گرم و تر وسیع‌ترین گروه غذایی می‌باشند که با هر طبعی سازگار است.

انواع لبنیات: 

نامنوع مزاجمصلح
شیر محلی تازهگرم و ترعسل، گلاب
کرهگرم و ترعسل، ادویه، قابضه، شکرسرخ
ماست چکیدهگرم و ترمغزگردو، آویشن، عسل، نعناع خشک، سبزی‌های معطر
خامهگرم و تر

انواع ریشه‌ها:

نامنوع مزاجمصلح
انواع تربگرم ترنمک، عسل، زیره خیسانده شده در سرکه
زردکگرم و ترانیسون، ادویه گرم
سیب زمینی ترشیگرم و تردارچین، عسل، سکنجبین، سرکه و خردل، میخک
شقاقلگرم و ترفلفل، زیره، سکنجبین، شکر سرخ، خردل، سرکه
کلم قمریگرم و ترآویشن، پونه، انیسون، دارچین
هویجگرم و ترانیسون، ادویه گرم

انواع بذرها:

نامنوع مزاجمصلح
بالنگوگرم و ترعسل
توت خشکگرم و ترسکنجبین ترش
تخم ریحانگرم و ترمرزن جوش
خاکشیرگرم و ترکتیرا، عسل
قدومهگرم و تر

انواع صیفی جات:

نامنوع مزاجمصلح
خربزهگرم و ترآب انار ترش، سرکه
خیار چمبرگرم و ترمصطکی، انیسون
طالبیگرم و ترآب انار ترش، سرکه
گرمکگرم و ترآب انار ترش، سرکه
دستنبوگرم و تر

انواع سبزی‌ها: 

نامنوع مزاجمصلح
تربچهگرم و ترنمک، عسل
یونجهگرم و ترگشنیز، کاسنی

انواع حبوبات: 

نامنوع مزاجمصلح
گندمگرم و ترشیرینی‌های طبیعی
اقسام لوبیاگرم و تردارچین، زنجبیل، خردل، زیره، نمک، روغن زیتون، آویشن، فلفل

انواع میوه‌ها:

نامنوع مزاجمصلح
آناناسگرم و ترآب انار، آبلیمو، عسل
انجیر تازهگرم و ترسکنجبین، شربت بالنگ
انبهگرم و ترنمک، مویز، زنجبیل، روغن زیتون
انجیر خشکگرم و ترگردو، آویشن، انیسون، بادام
انگورگرم و ترتخم کرفس، غذاهای ترش، سکنجبین
بهگرم و ترعسل، انیسون، مربا نمودن آن با عسل
خرماگرم و ترآب انار، بادام، گلاب، سرکه، کاهو
سیبگرم و تردارچین، غذاهای لطیف
قیسیگرم و ترعسل، انیسون، زنیان، زیره
گلابیگرم و ترعسل، دارچین، هل، رازیانه، کند
گیلاس شیرینگرم و ترمسهل و ملین
موزگرم وترنمک، عسل، مربای زنجبیل
مویزگرم و ترعناب، آب میوه‌های ترش

انواع گوشت: 

نامنوع مزاجمصلح
بلدرچینگرم و ترروغن کنجد، روغن بادام، آب انار، روغن زیتون
بوقلمونگرم و ترگشنیز- سماق
شتر مرغگرم و ترسرکه، روغن
کبوترگرم و ترکاسنی- کرفس، سماق، شوید، تره، نخود
کبکگرم و تردارچین، فلفل، پیاز، گل پر، سیر، زیره، ترشی‌های طبیعی
گوسفندگرم و ترگشنیز، سماق، مرزه
مرغ محلیگرم و ترادویه گرم، سکنجبین
تخم مرغگرم و ترادویه گرم، نمک
پاچهگرم و ترگل پر، سرکه، مرزه، دارچین، زنجبیل
جگر سیاهگرم و ترادویه گرم، نمک، دارچین، گشنیز، سرکه، کباب نمودن
دلگرم و ترزیره، فلفل، گل پر
زبانگرم و ترزیره، مرزه، گشنیز

انواع آجیل و مغزهای گیاهی: 

نامنوع مزاجمصلح
بادام درختی شیرینگرم و ترعسل
بادام زمینیگرم و ترعسل
تخم آفتابگردانگرم و ترآبغوره، آب انار، سرکه
کنجدگرم و ترعسل

خوراکی های فرآوری شده :

نامنوع مزاجمصلح
اردهگرم و ترعسل، سرکه
روغن بادام تلخگرم و ترعسل

لازم به ذکر است: مزاج تمام ادویه‌ها گرم و خشک می‌باشد.

لیست غذاهای گرم و تر:

خورشت کرفس، خورشت قیمه، خورشت قورمه سبزی، خورشت لوبیا قرمز، خوراک نخود، کلم پلو، حلیم گندم، آبگوشت، فسنجان گردو، فسنجان بادام، کوکوی سبزی، کوکوی تره، کوکوی کرفس، شیرین پلو، دلمه کلم برگ یا برگ مو، فلافل، خاگینه