خانه طب ایرانی و اسلامی طب ناب در گذر از رنج‌ها

کودتای نابودی طب سنتی در ایران

برنامه راز در سال‌های گذشته بحثی را با موضوع (طب سنتی – ضرورت زندگی امروز) ارائه کرد که در روزهای گذشته نیز برنامه ثریا با حضور دکتر حسن اکبری، عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و فوق تخصص پاتولوژی و کارشناس طب سنتی برگزار شد، به بررسی ويژگی‌ها و مزيت‌های طب سنتی و طب اسلامی در مقايسه با طب کلاسيک و راه کارهای احيای طب سنتی و اسلامی پرداخت برای اطلاعات بیش‌تر به وب‌سایت برنامه ثریا و هم‌چنین قسمت ۲۸ و ۶۶ برنامه راز مراجعه فرمائید.آرشیو برنامه راز در سایت http://www.farsimode.com و هم‌چنین در لینک https://rasekhoon.net/media/4317/ گفتنی است برنامه راز مدتی است از شبکه چهار حذف شده است !!