خانه بیماری‌ها بیماری‌های شایع بيماری‌های دستگاه ادراری

بيماری‌های دستگاه ادراری

شایع‌ترین مشکلات دستگاه ادراری، تشکیل سنگ‌های ادراری به ویژه در کلیه‌ها می‌باشد. اکثر حکما سردی کلیه و سایر اجزای دستگاه ادراری را عامل اصلی بروز این قبیل مشکلات می‌دانند. از دیگر مشکلات رایج دستگاه ادراری به دفع پروتئین از ادرار نیز می‌توان اشاره نمود.

No items found