بیماری‌های عروقی

علت اصلی مشكلات عروقی، افزایش شدید سودا در عروق بدن به ویژه در عروق اندام‌های انتهایی مثل پاها است که می‌تواند سبب ایجاد بیماری‌های مختلف از جمله واریس و سندروم پای بی‌قرار و … شود.