چاقی و افزایش وزن

مهم‌ترین علت افزایش وزن و چاقی، افزایش رطوبت و سردی در کل بدن به ویژه در دستگاه گوارش است. تجمع بیش از حد رطوبت و سردی (بلغم) در اعضای مختلف بدن باعث عدم تعادل بین سوخت و ساز بدن می‌گردد. این امر سبب کاهش سوخت مواد در اعضای بدن و افزایش ساخت چربی در اندام‌های مختلف به ویژه شکم خواهد شد. پس بهترین راهکار کاهش وزن، کاهش منطقی و اصولی رطوبت و افزایش گرمی در عضو یا اعضای مبتلا می‌باشد.