خواص غذایی و دارویی سیاه دانه

nigella sativa

خواص سیاه دانه در طب سنتی:

1. سیاه دانه نیروی دارویی آن تا ۷ سال باقی می‌ماند.
2. خواص آن گرم کننده است.
3. اخلاط را اعتدال می‌بخشد.
4. اخلاط غلیظ را رقیق می‌کند.
5. قاعده آور است و ترشح شیر را افزایش می‌دهد.
6. زیاد خوردن سیاه دانه موجب سقط جنین زنده و مرده می‌شود.
7. در مقابل سموم سرد اثر پادزهری و ضد سم دارد و به دلیل وجود ملانتین در سیاه دانه اثر سم خنثی می‌شود.
8. سیاه دانه برای تسکین سرفه‌های سرد، درد سینه ،ناراحتی تنفسی، قی، آشفتگی، استسقا ،یرقان و ناراحتی طحال قولنج‌ها به صورت خوراکی و ضمادمفید است.
9. سیاه دانه اگر هر صبح خورده شود قاعده آور است و ترشح ادرار و شیر را افزایش می‌دهد.
10. سیاه دانه اگر با روغن سرخ و خورده شود برای درخشان کردن رنگ صورت مناسب است.
11. سیاه دانه اگر با سرکه خورده شود برای اخراج اقسام کرم‌های دستگاه گوارش مفید است.
12. خوردن سیاه دانه با عسل برای خرد کردن سنگ کلیه و مثانه و رفع تب‌های مزمن مفید است.
13. اگر دم کرده سیاه دانه با سرکه مزه مزه شود برای دندان درد مفید است.
14. سیاه دانه با گلاب برای رفع زخم‌های سوداوی ساق پا مجرب می‌باشد.
15. روغن سیاه دانه اکسیر جوانیست ،اگر این روغن را بر کمر و مواضع مخصوص بمانند برگشت جوانی مشهود است.
16. خوردن یا مالیدن روغن آن مخلوط با روغن زیتون و کندور برای افزایش نیروی جنسی بسیار مفید است.