سینوزیت

تعریف سینوزیت:

التهاب یا عفونت مخاط سینوس به علت تهاجم عوامل بیماری‌زا نظیر ویروس‌ها یا باکتری‌ها را سینوزیت می‌نامند. عفونت داخلی حفره سینوس ممکن است در حد التهاب مخاطی باقی بماند و یا منجر به تشکیل چرک و تجمع ترشحات و یا حتی تشکیل آبسه شود.

سینوزیت به دو گونه است: یکی سینوزیت حاد که به دنبال بیماری‌های عفونی مثل سرماخوردگی ایجاد می‌شود و دیگری سینوزیت مزمن که به نظر می‌رسد در صد زیادی از افراد از آن رنج می‌برند.