مشکلات قلبی

بیماری‌های قلبی یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها است که در اکثر کشورهای جهان، دومین یا سومین عامل مرگ و میر می‌باشد.

در بین بیماری‌های قلبی در رتبه اول، انسداد عروق قلب و به دنبال آن سکته‌های قلبی مهم‌ترین علت فوت می‌باشد. از دیدگاه حکمای طب سنتی، مهم‌ترین علت انسداد عروق قلبی، رسوب سودا در جدار این عروق بوده که از بدخوری و عدم تحرک کافی ناشی می‌شود.

رتبه دوم مشکلات قلبی به علت ضعف و سردی قلب است که مثال شایع آن پرولابس (شل شدن) دریچه میترال می‌باشد.