مزاج و مصلحات لبنیات

انواع لبنیات دارای طبیعتی خاص به خود می‌باشند. به عنوان نمونه طبیعت پنیر سرد و تر می‌باشد که بهتر است با مصلحش که سیاه دانه یا گردو می‌باشد استفاده شود، تا در طولانی مدت از عوارض ناخواسته مصرف آن‌ها جلوگیری شود.

مواد غذایینوع مزاجمصلح
پنیرسرد و ترسیاه دانه، مغز گردو، عسل
شیر محلیگرم و ترعسل، گلاب، نعناع
ماستسرد و ترموسیر، سیاه دانه، فلفل سیاه
کشکسرد و خشکپونه کوهی، سیر، گلنگبین
خامهسرد و ترعسل
دوغسرد و ترزنیان، نعناع، آویشن، سیر، کاکوتی
سرشیرسرد و ترعسل
شیر پاستوریزهسرد و ترعسل، گلاب
قره قروتسرد و خشکانواع فلفل، زیره، سیاه دانه
کرهگرم و ترعسل، شکر سرخ، ادویه قابضه
ماست چکیدهگرم و ترمغز گردو، آویشن، عسل، نعناع خشک