مزاج و مصلحات میوه‌ها

هر ماده غذایی دارای طبیعتی مخصوص به خود (گرم، سرد، خشک، تر) است. به عنوان مثال طبیعت فلفل گرم و خشک و طبیعت کاهو سرد و تر می‌باشد. برای جلوگیری از بروز عوارض ناشی از مصرف زیاد یک نوع ماده غذایی با پیشگیری از عوارض آن در طب سنتی برای هر ماده غذایی یک یا چند مصلح بیان شده است .

مصلح: ماده غذایی است که مصرف آن به همراه غذا مورد نظر سبب پیشگیری و یا کاهش عوارض جانبی آن ماده غذایی خواهد شد و هضم غذا و جذب آن را در بدن بهتر خواهد کرد. در ترویج فرهنگ طب سنتی و اسلامی بهتر است تمامی افراد نه تنها طبیعت یک ماده غذایی از نظر گرمی و سردی و خشکی و تری آن را بدانند بلکه مصلحات آن را نیز به یاد داشته باشند، که عمل به این دانش سبب پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری‌ها و عوارض ناخواسته آن می‌شود.

 

ماده غذایی مزاج مصلحات
آلبالو سرد و خشک عسل
زردآلو سرد و تر زیره، زیتون، زنیان، عسل
انگور گرم و تر تخم کرفس، غذاهای ترش
انار ترش سرد و خشک عسل، گلپر، نمک، تندروی
پرتغال سرد و تر عسل، گلپر، نمک دریا
سیب گرم و تر دارچین، گلنگبین، عسل
شلیل سرد و تر انسیون، زیره، روغن زیتون
گیلاس سرد و تر مسهل‌ها، ملین‌ها
هلو سرد و تر عسل، مربای زنجبیل
آلو و آلوچه سرد و تر عناب، گلنگبین، کندر، عسل
آناناس گرم و تر آب انار، آب لیمو، عسل
ازگیل سرد و خشک انیسون، عسل، عود هندی
انار شیرین سرد و تر زنجبیل پرورده، انار ترش
انبه گرم و خشک زنجبیل، نمک، مویز، شربت زرشک
انجیر تازه گرم و تر سکنجبین، شربت ریواس
انجیر خشک گرم و تر گردو، آویشن، انیسون، بادام
بالنگ سرد و خشک عسل، بنفشه، شربت انجیر
خرما گرم و تر آب انار، بادام، سکنجبین، عناب
دارابی سرد و تر عسل، گلنگبین
زالزالک سرد و خشک انیسون، عسل، عود هندی
زرشک سرد و خشک میخک، شکرسرخ، شیرینی‌ها
زغال اخته سرد و خشک عسل، گلنگبین
زیتون سرد و خشک مغزبادام، مغز گردو، سرکه، عسل
سنجد سرد و خشک عسل، شکر سرخ
شفتالو سرد و تر عسل، مربای زنجبیل
غوره سرد و خشک گلنگبین، زنیان، انیسون
قیسی گرم و تر عسل، انیسون، زنیان، زیره
کنار سرد و خشک سکنجبین، گلنگبین، مصطکی
کیوی سرد و تر عسل، گلنگبین
گریپ فروت سرد و خشک عسل، گلنگبین
گلابی گرم و تر عسل، دارچین، هل، رازیانه
لیمو ترش سرد و تر عسل، گلنگبین
لیموی عمانی سرد و خشک عسل، گلنگبین
موز گرم و تر نمک، مربای زنجبیل، عسل
نارنج سرد و خشک عسل، گلنگبین