خواص رژیم‌های تک‌خوری

کاربردهای عمومی و مزایای رژیم‌های تک‌خوری در طب سنتی عبارتند از:

1- تخلیه سریع سموم قبلی از بدن

2- شتاب دادن درمان‌های بعدی به سمت اصلاح طبع‌ها

3- استفاده از خواص درمانی مستقل این نوع رژیم‌ها

4- کم کردن سریع وزن در حد توان رژیم تک‌خوری و تعدیل و تنظیم آن

5- نقش مستقل مسهلی در برخی از موارد مثل رژیم انگور

 6- کمک به پیشرفت اثرات درمانی منضج یا مسهل‌های تجویز شده

7- سازگار نمودن بدن و دستگاه گوارش با تغذیه یا شرایط جدید غذایی

8- نقش منضجی در برخی از موارد مثل آش آبغوره و انگور

9- استفاده کاربردی از خواص دارویی رژیم تک‌خوری به منظور کم‌تر کردن طول دوره‌ی درمان

10- اصلاح PH یا اسیدیته خون و محیط داخلی بدن

11- تقویت دفاع ایمنی بدن از طریق رژیم‌های تک‌خوری

12- برخی از این رژیم‌ها تقریبا حالت عمومی دارند، بدین معنا که به همه طبایع می‌توان تجویز نمود. مثل رژیم تک‌خوری شیر و عسل یا مثل رژیم تک‌خوری آش آبغوره و …. ولی در برخی از موارد بایستی بر اساس نظر پزشك متخصص و پس از سنجیدن جوانب امر به این کار مبادرت ورزید.