مسمومیت

برای مسمومیت‌های ساده جوشانده شوید و عسل به عنوان یک داروی تهوع‌آور ملایم مناسب است. این دارو در دسترس همه بوده، به ویژه برای کودکان و حتی نوزادان یک گزینه راحت و بدون آزار است.
این دارو در مسمومیت‌های غذایی ساده، به راحتی محتویات معده را به بیرون هدایت نموده و خود یک شاخص برای معلوم شدن میزان مسمومیت است. بدین صورت که اگر بیمار با خوردن آن استفراغ کرد، به دنبال آن با اقدامات بعدی به خوبی بر بیماری غلبه خواهد کرد و چنانچه با مصرف این دارو دچار حالت تهوع نشد، نشان می‌دهد میزان مسمومیت خیلی شدید نیست. در این صورت وجود این دارو در دستگاه گوارش فرصت لازم را برای غلبه طبیعت غریزی دستگاه گوارش بر بیماری فراهم می‌سازد چون از فساد بیشتر غذا و ایجاد سم جلوگیری به عمل می‌آورد.