فشار خون بالا

جویدن ۷ تا ۱۴ عدد سیاه‌دانه و جذب بزاقی آن به کاهش فشار خون کمک زیادی به برطرف نمودن مشکل می‌نماید. در صورت وجود خطر سکته بر اثر بالا بودن فشار خون، سوراخ کردن سوزنی سر انگشتان دست (حداقل ۵ انگشت از ۱۰ انگشت دست) با سوزن ضدعفونی و استریل شده و خارج شدن یک قطره یا مقدار کمتر خون از سرانگشتان، سبب ایجاد اعتدال در فشار خون خواهد شد.