دردهای شدید قاعدگی (پریود)

موارد کمک کننده در کاهش و از بین برنده دردهای قاعدگی، شامل موارد زیر می‌باشد:

  پرهیز جدی از خوردن خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های با طبع سرد از یکی دو روز قبل از شروع خونریزی تا پایان آن

  پرهیز از نشستن در مکان‌های سرد و بر روی اشیاء سرد

  گرم نگه داشتن ناحیه میانی بدن به وسیله پوشش مناسب (به ویژه شال پشمی)

  روغن‌مالی ناحیه میانی بدن با روغن‌های گرم مثل سیاه‌دانه

  میل نمودن دم‌نوش زنجبیل یا آویشن