نمونه درمان شده شماره 3

مشخصات بیمار:

خانم، 42 ساله، وزن: 60 کیلوگرم، متأهل، شغل: خانه‌دار، مزاج: بلغمی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1398 با شکایت بیماری کبد چرب گرید 1 به درمانگاه مراجعه نموده است. طی دو دوره درمانی 30 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.