نمونه درمان شده شماره 2

مشخصات بیمار:

خانم، 63 ساله، وزن: 80 کیلوگرم، متأهل، شغل: خانه‌دار، مزاج: بلغمی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1396 با شکایت بیماری کبد چرب گرید 2 به درمانگاه مراجعه نموده است. طی دو دوره درمانی 40 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.