نمونه درمان شده شماره 1

مشخصات بیمار:

آقا، 42 ساله، وزن: 70 کیلوگرم، متأهل، شغل: کارمند ، مزاج: دموی – بلغمی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1398 با شکایت بیماری کبد چرب گرید 3 به درمانگاه مراجعه نموده است. طی سه دوره درمانی 40 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.