نمونه درمان شده شماره 3

مشخصات بیمار:

خانم، 30 ساله، وزن: 60 کیلوگرم، مجرد، شغل: کارمند، مزاج: بلغمی – سوداوی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1398 با شکایت بیماری خارپاشنه به درمانگاه مراجعه نموده است. طی دو دوره درمانی 25 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.