نمونه درمان شده شماره 2

مشخصات بیمار:

خانم، 50 ساله، وزن: 70 کیلوگرم، متأهل، شغل: خانه‌دار، مزاج: بلغمی – دموی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1398 پس از دریافت نظر جراحی از پزشک قبلی معالج خود و با تعیین وقت جراحی، با شکایت بیماری خارپاشنه به درمانگاه مراجعه نموده است. طی سه دوره درمانی 20 روزه طب سنتی بدون جراحی، در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.