نمونه درمان شده شماره 1

مشخصات بیمار:

خانم، 60 ساله، وزن: 80 کیلوگرم، متأهل، شغل: خانه‌دار، مزاج: بلغمی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1396 با شکایت بیماری خارپاشنه به درمانگاه مراجعه نموده است. طی سه دوره درمانی 25 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.