نمونه درمان شده شماره 3

مشخصات بیمار:

خانم، 35 ساله، وزن: 59 کیلوگرم، مجرد، شغل: آزاد، مزاج: صفراوی و سوداوی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1398 با شکایت جوش صورت به درمانگاه مراجعه نموده است. طی دو دوره درمانی 30 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.