نمونه درمان شده شماره 2

مشخصات بیمار:

خانم، 22 ساله، وزن: 50 کیلوگرم، متأهل، شغل: خانه‌دار، مزاج: بلغمی و سوداوی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1398 با شکایت جوش صورت به درمانگاه مراجعه نموده است. طی دو دوره درمانی 40 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.