نمونه درمان شده شماره 1

مشخصات بیمار:

خانم، 21 ساله، وزن: 58 کیلوگرم، مجرد، شغل: کارمند، مزاج: بلغمی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1398 با شکایت جوش صورت به درمانگاه مراجعه نموده است. طی دو دوره درمانی 40 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد و نتیجه مورد تعجب ایشان و همراهان‌شان قرار گرفت.