نمونه درمان شده شماره 1

مشخصات بیمار:

خانم، 31 ساله، وزن: 55 کیلوگرم، متأهل، شغل: خانه‌دار، مزاج: بلغمی – سوداوی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1398 با شکایت سنگ کلیه به اندازه 12 میلی‌متر به درمانگاه مراجعه نموده است. طی دو دوره درمانی 40 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.