ویدیو کبد قسمت دوم

در درمان‌های صورت گرفته به غیر از یک مورد، موردی وجود نداشته که به درمان کبد چرب واکنش مثبت نشان بدهد. مهم‌ترین آنزیمی که در بدن عملکرد کبد را توضیح می‌دهد SGPT می‌باشد. اگر SGPT بالا باشد این احتمال وجود دارد که کبد چرب وجود داشته باشد.

خلاصه‌ای از این ویدئو به صورت متن در زیر آمده است:

نکته‌ای که در این تحقیق انجام شد، مبنای آزمایش را تغییر نمی‌دادیم. یک مرکز مادر را در نظر می‌گیریم، صلاحیت آن را مورد تایید قرار می‌دادیم.

چند چیز را ما در این مجموعه 100 نفره(100 بیمار) به آن پی بردیم. اولین چیزی که روی آن خیلی تایید شده است، آب بین غذا بسیار بین بیماران شایع بود(ما متاسفانه عادت کرده‌ایم که بین غذا آب می‌خوریم!). این آب بین غذا بین 70 در صد بیماران شایع بود و عاملی که این مورد را تشدید می‌کرد میل آب سرد بین غذاها بود.

از ابن سینا آمده است که اگر آبی که دارای یخ هست مصرف کنید، اگر در جوانی دچاره عارضه نشوید حتما در دوران پیری دچار عارضه خواهید شد!