خانه نمونه‌های درمان شده نمونه درمان شده سنگ کلیه و کیسه صفرا

نمونه درمان شده شماره 2

مشخصات بیمار: خانم، 63 ساله، وزن: 80 کیلوگرم، متأهل، شغل: خانه‌دار، مزاج: بلغمی شرح بیماری و درمان: بیمار در سال 1396 با شکایت بیماری سنگ کیسه صفرا به اندازه 11 میلی‌متر و ...
ادامه مطلب

نمونه درمان شده شماره 1

مشخصات بیمار: خانم، 31 ساله، وزن: 55 کیلوگرم، متأهل، شغل: خانه‌دار، مزاج: بلغمی – سوداوی شرح بیماری و درمان: بیمار در سال 1398 با شکایت سنگ کلیه به اندازه 12 میلی‌متر به ...
ادامه مطلب