در بیمارستان‌ها تختی برای طب سنتی قرار دهیم

Traditional-medicine-hospital

وزیر بهداشت بر ضرورت ایجاد دانشگاه طب ایرانی و مکمل و جلوگیری از ورود و عوام‌فریبی شیادان و کلاهبرداران در عرصه طب سنتی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در مطلبی با عنوان “دانشگاه طب ایرانی ساخته می‌شود”، در اینستاگرام خود نوشت: «امروز نمی‌توانیم راه را بر طب سنتی و طب مکملی که در دنیا پا گذاشته ببندیم.

به همکاران اعلام کردم که باید به ایجاد دانشگاه طب ایرانی و مکمل بپردازند و نگذارند شیادان و کلاهبرداران به این موضوع ورود کرده و عوام‌فریبی کنند. باید در خانه‌های بهداشت قفسه‌ای برای بهورز و در بیمارستان‌ها تختی برای طب سنتی قرار دهیم. نباید از این امر مهم غفلت کرد.»

دانشگاه-طب-ایرانی