خانه Posts tagged "غذای سودا ساز"

عوامل سودا ساز

به گفته استادخیراندیش، در ده، الی بیست سال آینده بیماری‌های سوداوی (ناشی از غلبه سودا) در بین جوانان به شدت افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی جوان‌های زیادی را می‌بینیم که ...
ادامه مطلب