خانه Posts tagged "دردهای شدید قاعدگی"

دردهای شدید قاعدگی (پریود)

موارد کمک کننده در کاهش و از بین برنده دردهای قاعدگی، شامل موارد زیر می‌باشد: •  پرهیز جدی از خوردن خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های با طبع سرد از یکی دو روز قبل از شروع خون...
ادامه مطلب