خانه Posts tagged "تقویت قلب"
تقویت‌کننده‌های-قلب

تقویت‌کننده‌های قلب

عوامل غیرخوراکی حفظ سلامت قلب حالات روانی (اغراض نفسانی) مانند فرح، شادی، سرور، غم، اندوه و غضب از عمده عوامل موثر در تعیین سلامتی یا بیماری قلب هستند. از میان این حال...
ادامه مطلب