خانه سوال مزاج و بیماری مربوطه

مزاج و بیماری مربوطه

پرسش و پاسخدسته بندی: سایر مواردمزاج و بیماری مربوطه
سام 4 سال قبل

با سلام
من پسری 22ساله با قد 163وزن90کیلو درشهراهواز هستم که مزاج (گرم تر دارم) البته مزاجم را باتست در یک سایت فهمیدم . بدنم گرم است .تابستان گرم تر است سرم همیشه گرم پیشانی اغلب بی حوصله هستم بدنم بی حال انگار نخه بدنم را کشیدن سردرد دارم زود عصبی می شوم اتیش می گیرم خود خوری می کنم مشوش هستم در مطالعات تمرکز ندارم حواس پرتم بانکه هوش خوبی دارم ودست به هرکای می زنم گاهی وقت به پایان می رسانم گاهی نیمکاره رها می کنم ولی وقتی کسی بامن صحبت می کند گیج منگ می شوم خیلی زیاد فکر می کنم با دریگران رفتاری گرمدارم زیاد حرف می زنم اشتهای زیادی دارم .
ومعدده ام میکروب دارد.دهاانم کمی تلخ است در خواب دهانم اب می ریرد (دهانم بوی بدی می دهد ) وقتی دارومصرف می کنم بو نمی دهد داروهاکه تمام می سود برمی گردد .یبوست دارم اما چندوقتی که دوره درمان «هلیکوباکتر پیلوری» راشروع کردم بیوستم ازبین رفته ولی اساس میکنم کامل کال تخلیه نمی شه یکم هم تول می کشه (البت به دکتور ام که اکثرن تعریف شومی کنن حست اتماد بهم نمی ده اما قرسهای که من داد پنتوسک 40 روز4 امکسیسیلن روزی 6 دوره دوهفت وپنتوسیک 40روزی 2ورانیتدینهدوره شب 1قبل خواب یک ماه(بعد از حدودن 21روز از اول باز اب دهنم که بومی کنم بو میده)
در ناحیه دستانم اگزمادارمدر تمام فصل ها تمام انگوشتان دستام وکمی در پاهام با پمارملیدن خوب می شود اما دبار بر می گردد با فاصله چند روی (در جا های الوده که میروم شدید می شود بعض وقت ها دور گوش هام در می اورد ) چشم کمی ضعیف است شاید به خاطر کامپیوتر چون ریاد جلوی کامپیوتر هستم یکی ازچشمانم بعزی وقتها تیر می کشد درد میکند واب موروارید خفیف دارد .
(البت شاید سیوزت داشته باشم چون دماغم خوشک است پیشانم درناحیه بینی دردمی کند وگاهی اوغات صورت را بی اختیار با دست می فشارم اما خلی کم ) ریزشه مو دارم اما خیلی کم وسرم هم پسوته سر دارد

(البته سرباز هسستم )

باتشکرفراوان