خانه سوال قطع نخاع

قطع نخاع

سام 4 سال قبل

باسلام

دکتر جان فامیل دوری دارم که جوای 23یا 25 که در اثر شیرجه زدنه در اب رودخونه کم عمق نخاه گردنش قطع شده البته استخون هاشوه عمل کردن وگفتن شاید در ظرف دوسال خوب بشه شاید هم نشه دستهاشو چند میلیمت جایه جامی کنه البته این هادث مال 6ماه 1یک سال پشیه حالا می خواستم ببینم می شه براشکاری کرد دررمان دارد اگر دارد لطفا بفرماید چه کار کنیم .

با تشکر فراوان