نمونه درمان شده شماره 2

مشخصات بیمار:

خانم، 50 ساله، وزن: 75 کیلوگرم، متأهل، شغل: خانه‌دار، مزاج: دموی – بلغمی

شرح بیماری و درمان:

بیمار در سال 1397 با شکایت گرفتگی عضلات دست، درد مچ دست به پایین و بی‌حسی هر دو دست (کانال کارپال) به درمانگاه مراجعه نموده است. طی دو دوره درمانی 25 روزه طب سنتی در درمانگاه ابوفاضل بیماری به صورت کامل برطرف شد.