خانه نمونه‌های درمان شده نمونه درمان شده جوش صورت

نمونه درمان شده شماره 1

مشخصات بیمار: خانم، 21 ساله، وزن: 58 کیلوگرم، مجرد، شغل: کارمند، مزاج: بلغمی شرح بیماری و درمان: بیمار در سال 1398 با شکایت جوش صورت به درمانگاه مراجعه نموده است. طی دو دوره...
ادامه مطلب