خانه نمونه‌های درمان شده

نمونه درمان شده شماره 3

مشخصات بیمار: خانم، 42 ساله، وزن: 59 کیلوگرم، مجرد، شغل: کارمند، مزاج: بلغمی شرح بیماری و درمان: بیمار در سال 1397 با شکایت کم‌کاری تیروئید به درمانگاه مراجعه نموده است. ط...
ادامه مطلب

نمونه درمان شده شماره 1

مشخصات بیمار: آقا، 33 ساله، وزن: 75 کیلوگرم، مجرد، شغل: بازاری، مزاج: بلغمی شرح بیماری و درمان: بیمار در سال 1397 با شکایت کم‌کاری تیروئید و یبوست شدید به درمانگاه مراجعه ...
ادامه مطلب