خانه Articles posted by خبرنگار سایت
Hijama-hirudotherapy

زالو درمانی، حجامت و فصد وارد خدمات رسمی پزشکی شد.

ایرنا/ مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: زالودرمانی، حجامت و فصد از جنبه درمانی مورد تایید وزارت بهداشت است و در کتاب تعرفه‌های خدمات پزشک...
ادامه مطلب